TEST - Język angielski, Piastów
Test - Nauczanie Języków Obcych

10. 2010 –  prowadzę działalność gospodarczą TeSt - Nauczanie Języków Obcych we własnym mieszkaniu (pozwala mi to obniżyć cenę) i u klientów.

10.1992 – 09.2010
- prowadzę szkołę językową TeSt – Nauczanie Języków  Obcych w wynajmowanych pomieszczeniach przy ulicy Ogińskiego w Piastowie. Szkoła zatrudnia kilku nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego, a okresowo również hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i rosyjskiego.

09.2004 – 06.2008 - prowadzę punkt przedszkolny „Co słonko widziało”, w 2008 roku przekazuję go synowi

02.1992 – 02.2003 - prowadzę letnie i zimowe obozy językowe z udziałem native-speakers jako nauczycieli

10.1992 - uzyskanie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych pod nr 365/K/92

10.1991 -  06.1992 – prowadzenie TeSt – Nauczanie Języka Angielskiego

09. 1987  -  tworzą się pierwsze grupy korzystające z zajęć języka angielskiego – zaczątek przyszłej szkoły językowej

09.1986  -  prowadzę pierwsze zajęcia języka angielskiego dla moich dzieci i ich kolegów