TEST - Język angielski, Piastów
Test - Nauczanie Języków Obcych

Zajęcia języka angielskiego prowadzone sa w formie kursów zarówno dla osób indywidualnych jak i dla grup.

 

 

Proponowane kursy zapewniają ciągłość nauki języka angielskiego od przedszkola po egzaminy maturalne i FCE

Kursy dla przedszkolaków (dwa poziomy)

Prowadzonę sa głównie metodą TPR (Total Physical Response), która przypomina uczenie się języka przez małe dziecko. Dzieci znajdują wielką przyjemność w poznawaniu języka obcego  poprzez zabawy,  piosenki, rymowanki, scenki bazujące na znanych dzieciom sytuacjach życiowych i bajkach. Postęp jest oceniany na podstawie obserwacji zachowań ucznia, czyli jak wiele potrafi zrozumieć i wykonać.

 

Kursy dla dzieci ze szkól podstawowych

Klasy 1 - 3 (trzy poziomy) Klasy 4 – 6 (trzy poziomy)
Kurs wprowadza nauka czytania i pisania w języku angielskim, rozszerzenie słownictwa, spontaniczne stosowanie struktur gramatycznych i zwrotów w rozmowie i zabawie. Nadal przeważa metoda TPR, dużo elementów zabawy i piosenek, opowiadań Wprowadzenie pojęcia czasów gramatycznych i rozumienia struktur gramatycznych, wprowadzenie świadomego stosowanie czasów. Rozszerzanie słownictwa, doskonalenie umiejętności mówienia oraz rozumienia tekstów czytanych i słuchanych

 

Kursy ponad podstawowe

Gimnazjalne (trzy poziomy) Młodzież licealna i dorośli
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.  Zakres słownictwa, gramatyki i reagowania językowego obowiązujący na egzaminie. Kursy skrojone na miarę uczestników  uwzględniające ich indywidualne potrzeby jak: nadrobienie zaległości, przygotowanie do egzaminu maturalnego lub innych egzaminów, angielski w pracy i w podróży