TEST - Język angielski, Piastów
Test - Nauczanie Języków Obcych

Teresa Stempkowicz

 

 

 

Tersa Stempkowicz - właściciel i lektor języka angielskiego


 

 

Uczenie języka angielskiego to moja życiowa pasja zarówno jeśli chodzi o programowe lekcje jak i różnego typu zajęcia pozalekcyjne. Największą przyjemność sprawia mi uczenie młodszych dzieci. Prowadząc z nimi zajęcia stosuję TPR, dramę oraz wprowadzam różne gry i zabawy ruchowe, które dobieram, zarówno odpowiednio do wieku dzieci i ich zainteresowań, jak i do obowiązującego programu szkolnego. Staram się przy tym, aby dzieci uczyły się szybko i z przyjemnością

 

Doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego zdobyłam ucząc w kilku szkołach oraz prowadząc przez 20 lat zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży, podczas których na zakończenie każdego semestru dzieci przygotowywały przedstawienie w języku angielskim dla ich rodziców. Jeśli chodzi o młodzież, to oprócz kursów przygotowujących do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych prowadziłam również angielski na obozach językowych (ok.30 turnusów plus kilka wyjazdów da Anglii) wprowadzając gry, quizy i dramę odpowiednie dla młodzieży.

 

W pracy motywuje mnie głównie satysfakcja uczniów i ich rezultaty osiągane nie tylko dzięki rozwijaniu umiejętności uczniów, ale również dzięki budowaniu wiary w ich własne siły.

 

 

Teresa Stempkowicz